Terapi / Gestalt terapi

Gestalt filosofi

Jeg arbejder ud fra gestalt metodik. Det betyder, at jeg praktiserer og træner kontakt; fokus på det, der sker her og nu; ansvarlig kommunikation og opmærksomt nærvær.

Ordet gestalt kommer fra tysk. Det nærmeste, vi kommer på en dansk oversættelse er ”helhed”. Gestalt metodik bygger på en eksistentialistisk, holistisk filosofi, som integrerer tanker, følelser og sanser.

Gestalt metodikken kan anvendes på alle livets tildragelser – store som små. Her vil jeg begrænse mig til at skrive om livskriser.

Kriser

Når vi kommer ud for en krise kan det føles som om grunden ryster eller forsvinder under os. Nogle mennesker vil ligefrem sige, at de føler sig truet på eksistensen.

Det viser sig ofte som en følelse af tomhed, ensomhed, ligegyldighed, søvnbesvær og manglende lyst. Det kan være tegn på begyndende stress, som hvis det ikke bliver behandlet kan føre til depression eller angst.

Føler du, at du er rystet, tankerne kører i ring, og du kan ikke selv finde mening eller udvej?

Måske stiller du dig selv spørgsmål som: ”Hvad er meningen?”, ”Hvem er jeg egentlig?” og ”Hvordan skal jeg komme videre herfra?”

Jeg hjælper dig med at finde svarene og støtter dig i at have tillid til din egen dømmekraft. Det er min erfaring, at når du giver udtryk for dine følelser og tanker, mens jeg lytter og er nærværende, vil du blive mere afklaret og finde styrke til at handle.  Det understøttes af den nyeste hjerneforskning.

Forandringens paradoks

Ofte vil vi bebrejde os selv, at vi gør som vi gør, eller at vi er som vi er. Det er der måske også andre, der gør, så vi bliver bekræftede i, at vi er ”forkerte”.  Vi kan ikke med viljens kraft ændre os selv. Vi må være nænsomme mod os selv, og acceptere os selv, som vi er. Først i det øjeblik, vi gør det, vil forandringen indtræde, ofte helt uden at vi bemærker det. 

Mønstre

Vi er tilbøjelige til at gentage de samme handlemønstre. Nogle mønstre er fastlagt meget tidligt i livet. Da vi var helt små, var det måske en god strategi for at finde vores plads i familien. Nu i voksenlivet kan de samme mønstre gøre, at vi igen og igen støder ind i problemer med andre, f.eks. vores partner eller kolleger.
 
Det, der sker mellem dig og mig i terapirummet afspejler det, der sker i dit liv i øvrigt. Jeg støtter dig i at blive opmærksom på dine mønstre, og derved bliver du i stand til at ændre dem, der ikke længere er hensigtsmæssige.
 
Tove kan give tryghed og man tør åbne sig over for hende. Hun er tydelig, rolig, fagligt dygtig og smilende. En behagelig personlighed
Kvinde, 44 år
Det store er ikke at være det ene eller det andet, men at være sig selv. Og det formår ethvert menneske, som vil det
Søren Kierkegaard