Konsulentydelser / Kulturmøde

Kulturmøde

Kulturmøder foregår overalt: Mellem etniske grupper, mellem generationer, i ægteskabet, på arbejdspladsen. Det er vigtigt at støtte og styrke processer, hvor forskellige kulturer mødes og skal arbejde sammen på en virksomhed.

Ansættelsen er kun begyndelsen. Der er mange uskrevne regler på en arbejdsplads. Som udefrakommende kender man dem ikke, så første skridt er at tydeliggøre regler og afstemme forventninger. Virksomheden støttes i at lave treparts dialoger mellem nærmeste leder og den nyansatte. Virksomhedens mentorer klædes på til at tackle kulturmødet. Ledere på alle niveauer coaches til at tage hånd om de ansatte.

Kontakt Tove Mikkelsen på tlf. +45 51 25 50 14 eller tove@tovemikkelsen.dk.